Valgerður Sverrisdóttir: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna, 1. apríl 2009
 2. Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál, 6. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Efling rafrænnar sjúkraskrár, 4. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti) , 22. febrúar 2007
 2. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) , 13. nóvember 2006
 3. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) , 4. desember 2006
 4. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) , 7. desember 2006
 5. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar) , 12. febrúar 2007
 6. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd) , 22. febrúar 2007
 7. Breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd) , 12. febrúar 2007
 8. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum) , 22. febrúar 2007
 9. Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur) , 13. nóvember 2006
 10. Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur) , 12. febrúar 2007
 11. Samningar um gagnkvæma réttaraðstoð (EES-reglur) , 26. febrúar 2007
 12. Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands, 9. mars 2007
 13. Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja, 14. nóvember 2006
 14. Samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja, 22. febrúar 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009, 7. desember 2005

127. þing, 2001–2002

 1. Stefna í byggðamálum 2002--2005, 19. febrúar 2002

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgangur að íslenskum handritum, 7. apríl 1997

118. þing, 1994–1995

 1. Menningarráð Íslands, 9. febrúar 1995

115. þing, 1991–1992

 1. Garðplöntuframleiðsla, 2. apríl 1992
 2. Mat á skólastarfi, 11. mars 1992
 3. Samstarf menntastofnana með aðstoð tölvunets, 2. apríl 1992

111. þing, 1988–1989

 1. Dagvistarmál fatlaðra barna, 23. febrúar 1989
 2. Menningarráðgjafar í landshlutum, 6. mars 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu, 13. janúar 1988

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum, 6. október 2008
 2. Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs, 13. mars 2009
 3. Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum, 3. mars 2009
 4. Heilsársvegur yfir Kjöl, 7. október 2008
 5. Samvinnu- og efnahagsráð Íslands, 3. október 2008
 6. Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar, 21. nóvember 2008
 7. Veiðar á hrefnu og langreyði, 11. febrúar 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum, 4. október 2007
 2. Efling kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri, 15. október 2007
 3. Heilsársvegur yfir Kjöl, 16. október 2007
 4. Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland, 13. mars 2008
 5. Tekjutap hafnarsjóða, 4. október 2007
 6. Þyrlubjörgunarsveit á Akureyri, 4. október 2007

125. þing, 1999–2000

 1. Sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandi, 2. desember 1999

123. þing, 1998–1999

 1. Fjarvinnslustörf á landsbyggðinni, 19. nóvember 1998
 2. Langtímaáætlun um jarðgangagerð, 2. mars 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum, 23. mars 1998
 2. Bókaútgáfa, 6. apríl 1998
 3. Goethe-stofnunin í Reykjavík, 12. nóvember 1997
 4. Rannsókn á refsingum við afbrotum, 19. febrúar 1998
 5. Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins, 11. nóvember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Bókaútgáfa, 7. apríl 1997
 2. Menningarráð Íslands, 21. nóvember 1996
 3. Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins frá störfum, 3. apríl 1997
 4. Skógræktaráætlun, 7. apríl 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Bókaútgáfa, 7. desember 1995
 2. Nýting innlends trjáviðar, 23. nóvember 1995
 3. Ólöglegur innflutningur fíkniefna, 10. október 1995
 4. Rannsóknir í ferðaþjónustu, 16. október 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Dreifing sjónvarps og útvarps, 16. desember 1994
 2. Glasafrjóvgunardeild Landspítalans, 8. febrúar 1995
 3. Nýting landkosta, 4. október 1994
 4. Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu, 10. október 1994
 5. Staðsetning björgunarþyrlu, 10. október 1994
 6. Sumarmissiri við Háskóla Íslands, 31. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Endurmat iðn- og verkmenntunar, 20. október 1993
 2. Endurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, 16. júní 1994
 3. Rannsóknir háhitasvæða í Öxarfjarðarhéraði, 27. janúar 1994
 4. Ráðstafanir til að veita íslenskri garðyrkju viðunandi samkeppnisstöðu, 24. febrúar 1994
 5. Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu, 24. mars 1994
 6. Staðsetning björgunarþyrlu, 25. janúar 1994
 7. Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis (ársskýrsla), 19. apríl 1994
 8. Úttekt á stöðu sorphirðumála, 15. febrúar 1994
 9. Varðveisla tónlistararfs í Þjóðbókasafni Íslands, 8. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár, 22. október 1992
 2. Hönnunarmiðstöð, 1. apríl 1993
 3. Iðn- og verkmenntun, 10. nóvember 1992
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurskoðun laga), 22. október 1992
 5. Staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála, 25. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Efling íþróttaiðkunar kvenna, 4. desember 1991
 2. Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár, 2. desember 1991
 3. Iðn- og verkmenntun, 23. október 1991
 4. Varnir gegn vímuefnum, 11. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Athugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsins, 22. janúar 1991
 2. Grænar símalínur, 28. nóvember 1990
 3. Reiðvegaáætlun, 5. nóvember 1990
 4. Stofnræktun kartöfluútsæðis, 12. desember 1990
 5. Vegalagning í óbyggðum, 4. febrúar 1991

111. þing, 1988–1989

 1. Byggingarsjóður námsmanna, 27. október 1988
 2. Efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli, 9. nóvember 1988
 3. Jafnréttisráðgjafar, 11. október 1988
 4. Kjararannsóknir, 26. október 1988
 5. Verndun vatnsbóla, 7. febrúar 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Akstur utan vega, 24. mars 1988
 2. Byggingarsjóður námsmanna, 25. nóvember 1987
 3. Dagvistarmál fatlaðra barna, 21. mars 1988
 4. Dreifing sjónvarps og útvarps, 3. nóvember 1987
 5. Efling atvinnulífs í Mývatnssveit, 12. apríl 1988
 6. Einnota umbúðir, 14. október 1987
 7. Innflutningur loðdýra til kynbóta, 2. febrúar 1988
 8. Jöfnun á orkuverði, 16. mars 1988
 9. Könnun á mikilvægi íþrótta, 25. nóvember 1987
 10. Nýting á kartöflum, 9. nóvember 1987
 11. Ráðstafanir í ferðamálum, 14. október 1987
 12. Skoðanakannanir, 26. nóvember 1987

106. þing, 1983–1984

 1. Atvinnumál á Norðurlandi, 24. apríl 1984