Alexander Stefánsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

110. þing, 1987–1988

 1. Jöfnun á orkuverði, 16. mars 1988

107. þing, 1984–1985

 1. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 5. desember 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Endurreisn Reykholtsstaðar, 25. október 1982
 2. Nýting aukaafurða í fiskiðnaði, 25. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Sala jarðarinnar Gufuskála, 29. apríl 1982
 2. Sjúkraflutningar, 21. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Iðnaður á Vesturlandi, 13. október 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Dalabyggðaráætlun, 19. desember 1979
 2. Málefni hreyfihamlaðra, 13. desember 1979

101. þing, 1979

 1. Málefni hreyfihamlaðra, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Endurskoðun laga um almannatryggingar, 22. febrúar 1979
 2. Heildarúttekt á fiskiskipaflota landsmanna, 20. mars 1979

93. þing, 1972–1973

 1. Gjaldskrá Landssímans, 5. mars 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Raforkumál í Vesturlandskjördæmi, 23. febrúar 1972

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990, 19. febrúar 1991
 2. Eftirlaunasjóðir einstaklinga, 24. október 1990
 3. Jöfnun orkukostnaðar (áskorun Vestlendinga), 30. október 1990
 4. Reiðvegaáætlun, 5. nóvember 1990
 5. Veiðar á hrefnu og langreyði, 12. mars 1991
 6. Virkjun sjávarfalla, 15. janúar 1991
 7. Þjónusta Ríkisútvarpsins á Vesturlandi, 29. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989, 12. október 1989
 2. Eftirlaunasjóðir einstaklinga, 25. október 1989
 3. Jöfnun orkukostnaðar, 23. mars 1990
 4. Reiðvegaáætlun, 8. febrúar 1990
 5. Skólamáltíðir, 22. nóvember 1989
 6. Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu, 20. desember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988, 6. desember 1988
 2. Björgunarmál og slysavarnir, 10. apríl 1989
 3. Efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli, 9. nóvember 1988
 4. Efling fiskeldis (forgangsverkefni í atvinnumálum), 18. október 1988
 5. Sameining Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna ríkisins, 6. mars 1989
 6. Söluskattssvik og svört atvinnustarfsemi, 11. apríl 1989
 7. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (endurskoðun laga), 5. maí 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Dreifing sjónvarps og útvarps, 3. nóvember 1987
 2. Samvinna Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði markaðsmála, 16. mars 1988
 3. Vesturlandsvegur, 2. desember 1987

105. þing, 1982–1983

 1. Breytt gjaldskrársvæði Póst- og símamálastofnunar, 30. nóvember 1982
 2. Perlusteinsiðnaður, 27. október 1982
 3. Rafvæðing dreifbýlis, 1. nóvember 1982
 4. Rannsóknir á hvalastofnum, 2. febrúar 1983
 5. Skipulag fólks- og vöruflutninga, 30. nóvember 1982
 6. Umferðarmiðstöð í Borgarnesi, 27. október 1982
 7. Vegar- og brúargerð yfir Gilsfjörð, 24. janúar 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Ávana- og fíkniefni, 27. október 1981
 2. Innlendur lífefnaiðnaður, 17. desember 1981
 3. Perlusteinsiðnaður, 4. maí 1982
 4. Staða og rekstrargrundvöllur félagsheimila, 28. október 1981
 5. Stefnumörkun í fjölskyldumálum, 28. október 1981
 6. Umferðarmiðstöð í Borgarnesi, 4. maí 1982
 7. Upplýsinga- og tölvumál, 27. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Einangrun húsa, 19. desember 1980
 2. Fjölskylduvernd, 19. nóvember 1980
 3. Graskögglaverksmiðja, 5. febrúar 1981
 4. Langtímaáætlun um vegagerð, 21. maí 1981
 5. Samgöngur um Hvalfjörð, 13. október 1980
 6. Veðurfregnir, 17. mars 1981
 7. Vínveitingar á vegum ríkisins, 4. mars 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Aukin nýting í fiskvinnslu, 22. janúar 1980
 2. Ávöxtun skyldusparnaðar, 18. febrúar 1980
 3. Iðnaður á Vesturlandi, 17. desember 1979
 4. Samgöngur um Hvalfjörð, 19. maí 1980

101. þing, 1979

 1. Aukin nýting í fiskvinnslu, 15. október 1979
 2. Bundið slitlag (10 ára áætlun), 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Almennar skoðanakannanir, 14. febrúar 1979
 2. Bundið slitlag á vegum, 24. október 1978
 3. Endurskoðun áfengislaga, 16. maí 1979
 4. Húsnæði menningarstofnana, 15. maí 1979
 5. Leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga, 11. maí 1979
 6. Meðferð íslenskrar ullar, 7. nóvember 1978