Guðni Ágústsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Samvinnu- og efnahagsráð Íslands, 3. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar, 31. mars 2008

132. þing, 2005–2006

 1. Þjóðarblóm Íslendinga, 24. janúar 2006

128. þing, 2002–2003

 1. Skógrækt 2004--2008, 8. mars 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014, 26. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Landgræðsluáætlun 2002-2013, 2. apríl 2001

123. þing, 1998–1999

 1. Íslenski hesturinn, 10. desember 1998
 2. Jöfnun lífskjara og aðstöðumunar eftir búsetu, 26. febrúar 1999
 3. Skattfrádráttur meðlagsgreiðenda, 16. október 1998
 4. Uppbyggður vegur yfir Kjöl, 17. nóvember 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Skattfrádráttur meðlagsgreiðenda, 6. apríl 1998

120. þing, 1995–1996

 1. Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi, 9. nóvember 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi, 26. janúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Heilbrigðisátak á ári fjölskyldunnar, 8. febrúar 1994
 2. Ræktun íslenska fjárhundsins, 15. febrúar 1994
 3. Samgöngubætur í uppsveitum Árnessýslu, 1. febrúar 1994

113. þing, 1990–1991

 1. Breikkun á Suðurlandsvegi í tvær akreinar, 4. febrúar 1991
 2. Eftirlaunasjóðir einstaklinga, 24. október 1990
 3. Virðisaukaskattssvik, 7. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Eftirlaunasjóðir einstaklinga, 25. október 1989
 2. Námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum, 13. desember 1989
 3. Ræktun íslenska fjárhundsins, 6. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Eftirlaunasjóðir einstaklinga, 11. apríl 1989
 2. Nám fyrir fatlað fólk í heimavistarskóla, 4. apríl 1989
 3. Sveigjanleg starfslok, 26. október 1988
 4. Söluskattssvik og svört atvinnustarfsemi, 11. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Nýting á kartöflum, 9. nóvember 1987
 2. Starfslok og starfsréttindi, 12. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Nýting sjávarfangs, 10. nóvember 1986

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Heilsársvegur yfir Kjöl, 7. október 2008
 2. Hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum, 3. október 2008
 3. Hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 7. október 2008
 4. Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, 7. október 2008
 5. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 7. október 2008
 6. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 7. október 2008
 7. Smáríkjastofnun Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 11. nóvember 2008
 8. Vefmyndasafn Íslands, 7. október 2008
 9. Þríhnjúkahellir, 8. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum, 27. nóvember 2007
 2. Heilsársvegur yfir Kjöl, 16. október 2007
 3. Hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum, 2. október 2007
 4. Hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 3. apríl 2008
 5. Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, 3. apríl 2008
 6. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 14. nóvember 2007
 7. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 14. nóvember 2007
 8. Samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum, 27. nóvember 2007
 9. Samvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandanna, 27. nóvember 2007
 10. Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra, 27. nóvember 2007
 11. Smáríkjastofnun Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 27. febrúar 2008
 12. Stofnun norrænna lýðháskóla, 27. nóvember 2007
 13. Vefmyndasafn Íslands, 3. apríl 2008
 14. Þríhnjúkahellir, 3. apríl 2008

123. þing, 1998–1999

 1. Aukin landkynning og efling ferðaþjónustu í dreifbýli, 4. nóvember 1998
 2. Kaup á kvikmyndum Óskars Gíslasonar, 4. desember 1998
 3. Skipan nefndar til að auka aga í skólum landsins, 11. janúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni, 16. október 1997
 2. Agi í skólum landsins, 21. október 1997
 3. Aukatekjur ríkissjóðs (endurskoðun laga), 14. október 1997
 4. Bókaútgáfa, 6. apríl 1998
 5. Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni, 6. október 1997
 6. Loftpúðar í bifreiðum, 6. apríl 1998
 7. Vegtenging milli lands og Eyja, 9. febrúar 1998
 8. Þingvallaurriðinn, 7. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Bókaútgáfa, 7. apríl 1997
 2. Loftpúðar í bifreiðum, 7. apríl 1997
 3. Notkun vetnis í vélum fiskiskipaflotans, 11. febrúar 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Bókaútgáfa, 7. desember 1995
 2. Bætt skattheimta, 5. október 1995
 3. Loftpúðar í bifreiðum, 7. desember 1995
 4. Nýting innlends trjáviðar, 23. nóvember 1995
 5. Ólöglegur innflutningur fíkniefna, 10. október 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Dreifing sjónvarps og útvarps, 16. desember 1994
 2. Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu, 10. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Efling laxeldis, 31. janúar 1994
 2. Endurmat iðn- og verkmenntunar, 20. október 1993
 3. Ráðstafanir til að veita íslenskri garðyrkju viðunandi samkeppnisstöðu, 24. febrúar 1994
 4. Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu, 24. mars 1994
 5. Útflutningssjóður búvara, 1. mars 1994
 6. Úttekt á stöðu sorphirðumála, 15. febrúar 1994
 7. Vegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjót, 13. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Alþjóðlegur skipstjórnar- og fiskvinnsluskóli í Vestmannaeyjum, 2. apríl 1993
 2. Endurreisn urriðastofns í Efra-Sogi og Þingvallavatni, 24. mars 1993
 3. Iðn- og verkmenntun, 10. nóvember 1992
 4. Ráðstafanir til að efla fiskeldi, 30. mars 1993
 5. Vegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjót, 1. apríl 1993
 6. Þjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandi, 9. september 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Fræðslu- og kynningarþættir um störf Alþingis, 30. mars 1992
 2. Iðn- og verkmenntun, 23. október 1991
 3. Útboð (nefnd til að semja frumvarp), 5. desember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Grænar símalínur, 28. nóvember 1990
 2. Reiðvegaáætlun, 5. nóvember 1990
 3. Stofnræktun kartöfluútsæðis, 12. desember 1990
 4. Veiðar á hrefnu og langreyði, 12. mars 1991
 5. Þjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandi, 29. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Könnun á stofnun alþjóðlegrar björgunarsveitar, 13. febrúar 1990
 2. Reiðvegaáætlun, 8. febrúar 1990
 3. Tæknifrjóvganir, 14. nóvember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Byggingarsjóður námsmanna, 27. október 1988
 2. Efling fiskeldis (forgangsverkefni í atvinnumálum), 18. október 1988
 3. Endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana, 12. desember 1988
 4. Flugvöllurinn á Bakka í Austur-Landeyjum, 11. apríl 1989
 5. Kennsla í þjóðháttafræðum við Héraðsskólann í Skógum, 11. apríl 1989
 6. Rekstrarskilyrði garðyrkju og ylræktar, 21. nóvember 1988
 7. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (endurskoðun laga), 5. maí 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Byggingarsjóður námsmanna, 25. nóvember 1987
 2. Dreifing sjónvarps og útvarps, 3. nóvember 1987
 3. Framtíðarhlutverk héraðsskólanna, 9. desember 1987
 4. Hálendisvegir, 10. mars 1988
 5. Hávaðamengun, 8. desember 1987
 6. Íslenskur gjaldmiðill, 14. janúar 1988
 7. Jöfnun á orkuverði, 16. mars 1988
 8. Könnun á mikilvægi íþrótta, 25. nóvember 1987
 9. Lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga, 26. nóvember 1987
 10. Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði, 12. nóvember 1987
 11. Opinber ferðamálastefna, 12. nóvember 1987
 12. Ráðstafanir í ferðamálum, 14. október 1987
 13. Sjávarútvegsskóli í Vestmannaeyjum, 11. nóvember 1987
 14. Æfingaflugvöllur á Selfossi, 4. nóvember 1987