Steingrímur Steinþórsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

72. þing, 1952–1953

 1. Hitaveita á Sauðárkróki, 8. október 1952
 2. Mannréttindi og mannfrelsi, 2. október 1952
 3. Norðurlandaráð, 2. október 1952
 4. Viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn, 2. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Félagafrelsi verkamanna og vinnuveitenda, 12. desember 1951
 2. Orlof farmanna, 12. desember 1951
 3. Ríkisaðstoð vegna atvinnuörðugleika, 16. janúar 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Bygging þriggja sjúkrahúsa, 29. janúar 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Félagafrelsi, 8. maí 1950
 2. Uppbætur á ellilífeyri o.fl., 13. maí 1950

66. þing, 1946–1947

 1. Minkatollur, 27. janúar 1947
 2. Náttúrugripasafn ríkisins, 21. maí 1947
 3. Ullarkaup ríkissjóðs, 24. október 1946

53. þing, 1938

 1. Tilraunastarfsemi landbúnaðarins, 2. maí 1938

46. þing, 1933

 1. Innflutningsleyfi fyrir sauðfé, 4. mars 1933
 2. Skipun yfirlæknis við geðveikrahælið á Kleppi, 30. maí 1933
 3. Þjóðaratkvæði um aðflutningasbann á áfengum drykkjum, 5. maí 1933

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Athugun á nýjum björgunartækjum, 25. febrúar 1959
 2. Hagnýting síldaraflans, 15. janúar 1959
 3. Landhelgismál, 28. apríl 1959

73. þing, 1953–1954

 1. Stjórnarráðshús, 13. apríl 1954
 2. Vegastæði milli Siglufjarðar og Skagafjarðar, 25. október 1953

70. þing, 1950–1951

 1. Hitaveita á Sauðárkróki (heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til hitaveitu á Sauðárkróki), 11. desember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Sérréttindi í áfengis- og tóbakskaupum (afnám sérréttinda), 29. nóvember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Sérréttindi í áfengis- og tóbakskaupum, 19. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Áhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisins, 23. febrúar 1948
 2. Skipting innflutnings- og gjaldeyrisleyfa milli landshluta, 12. mars 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Verðjöfnunarsjóður, 24. október 1946

59. þing, 1942

 1. Sauðfjársjúkdómar, 11. maí 1942
 2. Siglufjarðarvegur, 16. mars 1942
 3. Varzla gripa úr Hólakirkju, 17. mars 1942
 4. Verðlagsuppbætur á útflutningsafurðir landbúnaðarins, 16. maí 1942

58. þing, 1941

 1. Greiðsla ríkislána í Bretlandi, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Siglufjarðarvegur, 4. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Verðhækkun á fasteignum, 27. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Ríkisábyrgð á láni fyrir Sauðárkrókshrepp, 17. apríl 1939
 2. Ríkisreikningurinn 1937, 4. desember 1939

53. þing, 1938

 1. Síldarsöltun við Húnaflóa og Skagafjörð, 23. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Jarðhitarannsókn, 13. desember 1937
 2. Verðlagsskrá o. fl., 15. nóvember 1937

46. þing, 1933

 1. Innflutning karakúlasauðfjár, 7. mars 1933
 2. Lækkun vaxta, 31. maí 1933
 3. Stjórn varðskipanna, 21. mars 1933

44. þing, 1931

 1. Athugasemdir yfirskoðunarmanna landsreikningsins 1929, 3. ágúst 1931
 2. Jarðeignaskýrslur, 21. júlí 1931
 3. Ráðstafanir gegn dýrtíð og atvinnuleysi, 20. ágúst 1931