136. löggjafarþing — 106. fundur,  18. mars 2009.

kosningar til Alþingis.

405. mál
[12:02]
Horfa

Frsm. allshn. (Árni Páll Árnason) (Sf):

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir áliti allsherjarnefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um kosningar til Alþingis.

Með frumvarpinu er lagt til að bætt verði við lög um kosningar til Alþingis ákvæði til bráðabirgða um breytingar á ýmsum frestum sem gilda um aðdraganda kosninga í ljósi þessu hversu brátt bar að að boðað var til kosninga. Gert er ráð fyrir að viðmiðunardagur staðfestrar kjörskrár verði fjórar vikur fyrir kjördag í stað fimm vikna. Þá skuli birta almenningi kjörskrá átta dögum fyrir kjördag í stað tíu daga. Mörk kjördæmanna í Reykjavík skuli birta með auglýsingu þremur vikum fyrir kjördag í stað fjögurra vikna. Þá renni frestur til að tilkynna framboð út kl. 12 á hádegi 11 dögum fyrir kjördag í stað 15 daga og skulu auglýsingar á framboðum birtast eigi síðar en fimm dögum fyrir kjördag í stað tíu daga.

Einnig eru í frumvarpinu gerðar breytingar á nokkrum ákvæðum laganna sem eru til frekari skýringar á þeim. Jafnframt er lagt til að gerðar verði lagfæringar vegna breyttra aðstæðna, m.a. er í frumvarpinu uppfærður listi með sveitarfélögum landsins miðað við breytingar sem hafa orðið út af sameiningu sveitarfélaga eða út af breytingum á heitum þeirra.

Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Hv. þingmenn Ágúst Ólafur Ágústsson, Ólöf Nordal og Siv Friðleifsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Undir nefndarálitið rita auk mín hv. þingmenn Birgir Ármannsson, Álfheiður Ingadóttir, Árni Þór Sigurðsson, Sigurður Kári Kristjánsson og Jón Magnússon.