144. löggjafarþing — 38. fundur,  28. nóv. 2014.

störf þingsins.

[10:56]
Horfa

Helgi Hrafn Gunnarsson (P):

Virðulegi forseti. Menntun leikur lykilhlutverk í uppbyggingu nútímasamfélags en við megum ekki gleyma því að hún leikur líka lykilhlutverk í betrun. Undanfarin ár hefur námsráðgjafi starfað við Fjölbrautaskóla Suðurlands sem hefur alfarið og einungis sinnt föngum. Í fjárlögum fyrir árið 2011 fékk Fjölbrautaskóli Suðurlands aukið fjármagn til að unnt væri að hækka stöðugildið upp í 100%, en það hafði áður verið 70%. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um fangelsismál frá árinu 2008 segir meðal annars, með leyfi forseta:

„Algengt er að fangar á Íslandi hafi ekki lokið grunnskólanámi en rannsóknir sýna að fylgni er milli stuttrar skólagöngu og afbrota og að endurkomutíðni minnkar með aukinni menntun fanga. Nám gegnir því lykilhlutverki við endurhæfingu fanga og stuðlar að betri möguleikum þeirra til að fóta sig í lífinu að lokinni fangelsisvist. […] Eftir að námsráðgjafi frá Fjölbrautaskóla Suðurlands hóf að sinna föngum í byrjun árs 2008 hefur dregið úr brottfalli þeirra úr námi og námsárangur batnað, enda veitir hann þeim ráðgjöf og stuðning við námið.“

Virðulegi forseti. Nú hefur Fjölbrautaskóli Suðurlands ákveðið það hjá sjálfum sér að skera niður þessa stöðu úr 100% niður í 50%, í fullkomnu trássi við vilja löggjafans sem fer með fjárveitingavaldið. Þetta fjármagn var sérstaklega veitt í þessa stöðu til að bæta möguleika fanga til náms. Það er óþolandi. Síðast en ekki síst felst í því ákveðin kaldhæðni að menntastofnun taki til sín fjármagn sem löggjafinn hefur tilgreint að fara eigi til menntunar fanga. Ókurteisari menn gætu kallað þetta tegund af þjófnaði. Því legg ég til að Alþingi rétti þetta ranglæti og tryggi að námsráðgjöf fanga verði aftur að 100% stöðu eins og Alþingi hefur reyndar þegar ákveðið.

Að lokum legg ég til að fundir fastanefnda Alþingis verði að jafnaði opnir.