Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn

Steingrímur J. Sigfússon

Ræðutextinn er ekki tilbúinn. Horfa á ræðuna