26.04.1938
Efri deild: 54. fundur, 53. löggjafarþing.
Sjá dálk 20 í D-deild Alþingistíðinda. (2767)

112. mál, stýrimannaskólinn

Tillgr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem ályktun efri deildar Alþingis (A. 346).