18.03.1943
Neðri deild: 78. fundur, 61. löggjafarþing.
Sjá dálk 447 í C-deild Alþingistíðinda. (3322)

159. mál, bann gegn minkaeldi o.fl.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði með 19 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.