26.07.1915
Neðri deild: 16. fundur, 26. löggjafarþing.
Sjá dálk 1405 í B-deild Alþingistíðinda. (2174)

44. mál, fuglafriðun

Á 16:

fundi í Nd., mánudaginn 26, júlí, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók frv. út af dagskrá.

Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28. júlí, var frv. aftur tekið til 1. umr.