04.12.1961
Neðri deild: 29. fundur, 82. löggjafarþing.
Sjá dálk 608 í B-deild Alþingistíðinda. (655)

21. mál, lausaskuldir bænda

Á 25., 26., 28., 29., 30., 32., 40. og 47. fundi í Nd., 24., 27. og 30. nóv., 4., 5. og 7. des., 2. og 12. febr., var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.