08.05.1965
Neðri deild: 86. fundur, 85. löggjafarþing.
Sjá dálk 1577 í B-deild Alþingistíðinda. (1345)

179. mál, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. með 26 shlj. atkv.