22.03.1971
Neðri deild: 66. fundur, 91. löggjafarþing.
Sjá dálk 833 í B-deild Alþingistíðinda. (791)

119. mál, Innheimtustofnun sveitarfélaga

Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 616) samþ. með 30 shlj. atkv.

Brtt. 616 samþ. með 32 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og endursent Ed.