15.12.1971
Sameinað þing: 25. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2496 í B-deild Alþingistíðinda. (2707)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 15. des. 1971.

Formaður þingflokks Samtaka frjálslyndra og vinstri manna hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Samkv. beiðni Magnúsar T. Ólafssonar menntmrh., sem dvelst erlendis, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 1. varamaður SF í Reykjavík, Inga Birna Jónsdóttir kennari, taki sæti á Alþ. í fjarveru hans.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að fram fari í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns. Björn Jónsson,

forseti Ed.

Enn fremur hefur borizt svo hljóðandi bréf:

„Reykjavík, 15. des. 1971.

Formaður þingflokks Alþb. hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Samkv. beiðni Jóns Snorra Þorleifssonar, 3. varaþm. Reykv., sem er forfallaður, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþ. að óska þess, að 2. varamaður Alþb. í Reykjavík, Sigurður Magnússon rafvirki, taki sæti á Alþ. í forföllum hans.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fram fara í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Gils Guðmundsson,

forseti Nd.

Hvorugur þessara manna hefur áður mætt á Alþ. Á þessu kjörtímabili, og verður því að fara fram skoðun kjörbréfa. Vil ég biðja hv. kjörbréfanefnd að taka þá skoðun að sér, og verður gefið 10 mínútna fundarhlé til þess. — [Fundarhlé.]