29.02.1972
Sameinað þing: 43. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2504 í B-deild Alþingistíðinda. (2736)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 28. febr. 1972.

Bjarni Guðbjörnsson, 4. þm. Vestf., hefur í dag ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég vegna veikinda mun ekki geta sótt þingfundi næstu vikur, leyfi ég mér með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþingis að óska þess, að 1. varamaður Framsfl. í Vestfjarðakjördæmi, Halldór Kristjánsson bóndi, taki sæti á Alþ. í forföllum mínum.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt.

Eggert G. Þorsteinsson,

forseti Ed.

Halldór Kristjánsson hefur tekið sæti á þessu Alþ. Og kjörbréf hans hefur verið skoðað, og býð ég hann velkominn til starfa.