11.04.1972
Sameinað þing: 55. fundur, 92. löggjafarþing.
Sjá dálk 2511 í B-deild Alþingistíðinda. (2760)

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

Forseti (EystJ):

Mér hefur borizt svo hljóðandi bréf: „Reykjavík, 10. apríl 1972.

Steingrímur Hermannsson, 1. þm. Vestf., hefur ritað mér á þessa leið:

„Þar sem ég er á förum til útlanda í opinberum erindum og mun því ekki geta sótt þingfundi á næstunni, leyfi ég mér að biðja um fjarvistarleyfi og með skírskotun til 138. gr. laga um kosningar til Alþingis að óska þess, að 2. varamaður Framsfl. í Vestfjarðakjördæmi, Ólafur Þ. Þórðarson skólastjóri, taki sæti á Alþ. í fjarveru minni.“

Þetta er yður, herra forseti, hér með tilkynnt með ósk um, að þér látið fara fram í Sþ. rannsókn á kjörbréfi varamanns.

Ásgeir Bjarnason,

forseti Ed.

Samkv. þessu leyfi ég mér að biðja hv. kjörbréfanefnd að skoða kjörbréf varamannsins, sem hér liggur fyrir, og gef ég til þess 5 mínútna fundarhlé. — [Fundarhlé.]