Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 513, 123. löggjafarþing 134. mál: mannanöfn og hjúskaparlög (sjálfræðisaldur).
Lög nr. 150 22. desember 1998.

Lög um breytingar á lögum um mannanöfn og hjúskaparlögum.


I. KAFLI
Breyting á lögum um mannanöfn, nr. 45 17. maí 1996.

1. gr.

     Í stað orðanna „16 ára“ í 2., 3. og 4. mgr. 13. gr. laganna kemur: 18 ára.

2. gr.

     Í stað orðanna „16 ára“ í 1. og 8. mgr. 14. gr. laganna kemur: 18 ára.

3. gr.

     Í stað orðanna „16 ára“ í 16. gr. laganna kemur: 18 ára.

II. KAFLI
Breyting á hjúskaparlögum, nr. 31 14. apríl 1993.

4. gr.

     Við 2. málsl. 7. gr. laganna bætist: enda liggi fyrir afstaða forsjárforeldra til hjúskaparstofnunarinnar.

III. KAFLI
Gildistaka.

5. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 1998.