Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 958, 131. löggjafarþing 504. mál: sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness.
Lög nr. 25 22. mars 2005.

Lög um sölu kristfjárjarðarinnar Utanverðuness í Sveitarfélaginu Skagafirði.


1. gr.

     Stjórn Utanverðunesslegats í Sveitarfélaginu Skagafirði er heimilt að selja ábúanda kristfjárjarðarinnar Utanverðuness í Sveitarfélaginu Skagafirði jörðina Utanverðunes.
     Verð jarðarinnar, mannvirkja og ræktunar á henni fer eftir því sem um semst en ella skal það ákveðið af dómkvöddum matsmönnum.
     Andvirði jarðarinnar skal renna til Utanverðunesslegats. Ráðstöfun eigna legatsins, verði það leyst upp, skal háð samþykki félagsmálaráðuneytisins, sem leitar umsagnar sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar, og vera samræmanleg hinum forna tilgangi kristfjárjarða.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 10. mars 2005.