Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1484, 131. löggjafarþing 817. mál: verðbréfaviðskipti (tilvísanir í greinanúmer laganna).
Lög nr. 82 24. maí 2005.

Lög um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „28. gr.“ í 8. gr. laganna kemur: 24. gr.

2. gr.

     Í stað „20. gr.“ í 23. gr. og 1. mgr. 24. gr. laganna kemur: 21. gr.

3. gr.

     Í stað „28. gr.“ í 2. og 3. mgr. 28. gr. laganna kemur: 29. gr.

4. gr.

     Í stað „27. gr.“ tvívegis í 30. gr. og í 1. mgr. 31. gr. laganna kemur: 28. gr.

5. gr.

     Í stað orðanna „sem útgefandi skal setja sér samkvæmt ákvæði 51. gr.“ í 1. mgr. 63. gr. laganna kemur: sem útgefnar eru skv. 67. gr.

6. gr.

     Í stað „49. gr.“ í 1. mgr. 66. gr. laganna kemur: 65. gr.

7. gr.

     Í stað „32. gr.“ í 1. tölul. 1. mgr. 75. gr. laganna kemur: 28. gr.

8. gr.

     Í 76. gr. laganna breytast tilvísanir á svofelldan hátt:
  1. Í stað „20. gr.“ í 1. tölul. 1. mgr. kemur: 21. gr.
  2. Í stað „21. gr.“ í 2. tölul. 1. mgr. kemur: 22. gr.
  3. Í stað „25. gr.“ í 3. tölul. 1. mgr. kemur: 26. gr.
  4. Í stað „46. gr.“ í 2. mgr. kemur: 62. gr.


9. gr.

     Í 77. gr. laganna breytast tilvísanir á svofelldan hátt:
  1. Í stað „41. gr.“ í 1. og 3. tölul. kemur: 55. gr.
  2. Í stað „44. gr.“ í 2. tölul. kemur: 60. gr.
  3. Í stað „45. gr.“ í 3. tölul. kemur: 61. gr.


10. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2005.

Samþykkt á Alþingi 11. maí 2005.