Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 622, 132. löggjafarþing 332. mál: búnaðargjald (lækkun gjalds).
Lög nr. 120 19. desember 2005.

Lög um breytingu á lögum um búnaðargjald, nr. 84/1997, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „2,00%“ í 1. málsl. 1. gr. laganna kemur: 1,2%.

2. gr.

     Í stað „2,00%“ í 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: 1,2%.

3. gr.

     Viðauki við lögin verður svohljóðandi:
     
Hlutfallsleg skipting tekna af búnaðargjaldi.
Bændasamtök Búnaðar- Búgreina- Bjargráða-
Afurðir Íslands sambönd samtök sjóður Alls
Nautgripaafurðir 0,35 0,50 0,30 0,05 1,20
Sauðfjárafurðir 0,40 0,50 0,15 0,15 1,20
Hrossaafurðir 0,40 0,40 0,35 0,05 1,20
Svínaafurðir 0,15 0,10 0,65 0,30 1,20
Alifuglakjöt 0,15 0,10 0,20 0,75 1,20
Egg 0,15 0,10 0,75 0,20 1,20
Kartöflur, rófur 0,35 0,10 0,60 0,15 1,20
Grænmeti, blóm 0,35 0,10 0,75 0,00 1,20
Grávara 0,40 0,10 0,70 0,00 1,20
Æðardúnn 0,40 0,10 0,55 0,15 1,20
Skógarafurðir 0,35 0,10 0,75 0,00 1,20


4. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2006 og koma til framkvæmda við ákvörðun fyrirframgreiðslu á árinu 2006 og við álagningu búnaðargjalds á árinu 2007.

Ákvæði til bráðabirgða.
     Mismunur á hluta Lánasjóðs landbúnaðarins, sbr. 6. gr. laganna, í endanlega ákvörðuðu búnaðargjaldi skv. 5. gr. laganna og fyrirframgreiddu gjaldi skv. 4. gr. laganna skal vera á ábyrgð Lífeyrissjóðs bænda.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2005.