Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1093, 132. löggjafarþing 630. mál: þjóðlendur (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar).
Lög nr. 19 12. apríl 2006.

Lög um breytingu á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 5. mgr. 6. gr. laganna:
  1. 1. málsl. fellur brott.
  2. Orðin „að öðru leyti“ í 2. málsl. falla brott.


2. gr.

     5. málsl. 8. gr. laganna verður svohljóðandi: Stefnt skal að því að nefndin ljúki verkinu á árinu 2011.

3. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júní 2006.

Samþykkt á Alþingi 3. apríl 2006.