Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 531, 138. löggjafarþing 330. mál: raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi).
Lög nr. 142 28. desember 2009.

Lög um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum.


1. gr.

     Ákvæði til bráðabirgða XVI í lögunum orðast svo:
     Ákvæði 2.–4. málsl. 1. mgr. 14. gr. koma til framkvæmda 1. janúar 2011.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. desember 2009.