Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 664, 139. löggjafarþing 191. mál: sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir).
Lög nr. 147 22. desember 2010.

Lög um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „1. janúar 2011“ í 2. málsl. 2. mgr. 56. gr. laganna kemur: 1. janúar 2012.

2. gr.

     1. málsl. ákvæðis til bráðabirgða IV í lögunum orðast svo: Fram til 1. janúar 2012, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 56. gr., er ráðherra heimilt að ákveða með reglugerð daggjöld vegna heilbrigðisþjónustu sem veitt er í hjúkrunarrýmum sjúkrahúsa og hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana og hjúkrunarheimila.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 18. desember 2010.