Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1251, 148. löggjafarþing 629. mál: aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki).
Lög nr. 69 19. júní 2018.

Lög um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991, með síðari breytingum (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki).


1. gr.

     Við 32. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Eigi skal þó greiða fyrir dvalarleyfi skv. 66. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016, sé samningur samkvæmt þeirri grein í gildi og þar sé kveðið á um undanþágu frá greiðslu.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 11. júní 2018.