Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1408, 149. löggjafarþing 541. mál: heiti Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni).
Lög nr. 32 15. maí 2019.

Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni).


I. KAFLI
Breyting á lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991.

1. gr.

 1. 2. málsl. 1. mgr. 7. gr. laganna orðast svo: Á vegum ráðuneytisins er starfrækt skrifstofa hugverkaréttinda, Hugverkastofan, sem fer með framkvæmd laganna.
 2. Í stað „Einkaleyfastofan“ í 1. mgr. 8. gr. a, 1. mgr. 19. gr., 1. málsl. og tvívegis í 2. málsl. 5. mgr. 21. gr., 1. mgr. og 1. og 2. málsl. 2. mgr. 40. gr. b, 4. mgr. 41. gr., 66. gr., 1. mgr. 68. gr., 1. mgr. 69. gr. a, 3. mgr. 75. gr., síðara skiptið í 3. mgr. 77. gr., 2. mgr. 78. gr., 2. mgr. 80. gr., 1. mgr. 83. gr., 1. og 2. mgr. 86. gr. og 1. mgr. 88. gr. laganna kemur: Hugverkastofan.
 3. Í stað „Einkaleyfastofunni“ í 2. mgr. 8. gr. a, 2. mgr. 65. gr. a, síðara skiptið í 1. málsl. 3. mgr. 75. gr., 76. gr., 1. og 2. tölul. 1. mgr. og 3. mgr. 77. gr., 1. mgr. 83. gr., 1. og 3. málsl. 1. mgr. 86. gr. og 2. tölul. 1. mgr. 88. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.
 4. Í stað „einkaleyfaskrifstofunnar“ í 1. mgr. 24. gr., 3. mgr. 25. gr., 1. mgr. 67. gr. og 1. mgr. 69. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.
 5. Í stað „einkaleyfaskrifstofan“ í 2. og 3. málsl. 1. mgr. 24. gr. laganna kemur: Hugverkastofan.
 6. Í stað „Einkaleyfastofuna“ í 1. mgr. 40. gr. a laganna kemur: Hugverkastofuna.
 7. Í stað „Einkaleyfastofunnar“ í 5. mgr. 40. gr. b, tvívegis í 2. mgr. og 4. mgr. 68. gr., 1. mgr. 69. gr. a og 1. mgr. 81. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.
 8. Í stað „einkaleyfaskrifstofu“ í 1. mgr. 69. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.
 9. Í stað „Einkaleyfaskrifstofunni“ í 71. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.

II. KAFLI
Breyting á lögum um faggildingu o.fl., nr. 24/2006.

2. gr.

     Í stað „Einkaleyfastofu“ í 1. og 3. málsl. 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.

III. KAFLI
Breyting á lögum um hönnun, nr. 46/2001.

3. gr.

 1. Í stað „Einkaleyfastofunnar“ í 1. mgr. 13. gr., 1. mgr. 30. gr., 3. mgr. 31. gr., 35. gr., 1. mgr. 45. gr., 3. mgr. 51. gr., 1. mgr., tvívegis í 2. mgr. og 3. mgr. 53. gr. og 1. mgr. 56. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.
 2. Í stað „Einkaleyfastofan“ í 1. og 2. mgr. 17. gr., 2. og 3. málsl. 1. mgr. 18. gr., 1. mgr. og tvívegis í 4. mgr. 19. gr., 1. mgr. 20. gr., 3. og 4. mgr. 24. gr., 1., 3. og 4. mgr. 27. gr., 1. mgr. 28. gr., 2. mgr. 29. gr., 1. og 2. mgr. 30. gr., 2. mgr. 31. gr., 2. mgr. 32. gr., 1. og 2. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. 33. gr., 1. mgr. 34. gr., tvívegis í 1. mgr. 48. gr. og 1. og 2. mgr. 56. gr. laganna kemur: Hugverkastofan.
 3. Í stað „Einkaleyfastofunni“ í 1. og 2. mgr. 24. gr., 1. mgr. 29. gr., 1. mgr. 36. gr., 1. mgr. 44. gr., 46. gr., 1. mgr. 52. gr., 1. og 2. mgr. 55. gr. og 2. mgr. 57. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.
 4. Í stað „Einkaleyfastofuna“ í 1. mgr. 33. gr. laganna kemur: Hugverkastofuna.

IV. KAFLI
Breyting á lögum um lífræna landbúnaðarframleiðslu, nr. 162/1994.

4. gr.

     Í stað „Einkaleyfastofu“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.

V. KAFLI
Breyting á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012.

5. gr.

     Í stað „Einkaleyfastofu“ í 1., 2. og 3. málsl. 1. mgr. 24. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.

VI. KAFLI
Breyting á lögum um vörumerki, nr. 45/1997.

6. gr.

 1. Í stað „Einkaleyfastofunnar“ í 12. gr., 1. mgr. 22. gr., 1. mgr. 25. gr., 1. og 2. mgr. 28. gr., 6., 7. og 10. tölul. 1. mgr. 32. gr., 1. mgr. 37. gr., 49. gr., 1. mgr. 52. gr., 4. mgr. 53. gr., 61. gr., 1. mgr. 63. gr. og tvívegis í 2. mgr. og 4. mgr. 65. gr. a laganna kemur: Hugverkastofunnar.
 2. Í stað „Einkaleyfastofan“ í 1. og 2. málsl. 1. mgr. 19. gr., 1. mgr. 20. gr., 1. mgr. 21. gr., 2., 3. og 4. mgr. 22. gr., 1. og 2. mgr. 23. gr., 1. og 2. mgr. 24. gr. a, 2. mgr. 27. gr., 2. mgr. 29. gr., 1. og 2. mgr. 30. gr., 1. mgr., 1. og 2. málsl. 2. mgr. og tvívegis í 3. mgr. 30. gr. a, 2. og 4. mgr. 35. gr., 3. mgr. 38. gr., 3. mgr. 40. gr., 2. mgr. 47. gr., 1. og 3. mgr. 50. gr., 1. og 2. mgr. 52. gr., 2. og 5. mgr. 53. gr., 3. mgr. 63. gr. og 1. mgr. 65. gr. a laganna kemur: Hugverkastofan.
 3. Í stað „Einkaleyfastofuna“ í 1. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 30. gr. laganna kemur: Hugverkastofuna.
 4. Í stað „Einkaleyfastofunni“ í 2. mgr. 20. gr., 1. mgr. 27. gr., 1. mgr. 31. gr., 2. mgr. 50. gr., 51. gr., 1. mgr. 53. gr., 2. mgr. 64. gr. og 65. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.

VII. KAFLI
Breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011.

7. gr.

     Í stað „Einkaleyfastofu“ í 2. mgr. 6. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.

VIII. KAFLI
Breyting á lögum um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu, nr. 130/2014.

8. gr.

     Í stað „Einkaleyfastofunni“ í 2. mgr. 13. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.

IX. KAFLI
Breyting á lögum um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, nr. 34/1944.

9. gr.

     Í stað „Einkaleyfastofunni“ í 8. mgr. 12. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.

X. KAFLI
Breyting á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018.

10. gr.

     Í stað „Einkaleyfastofunnar“ í 1. mgr. 37. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.

XI. KAFLI
Breyting á lögum um félagamerki, nr. 155/2002.

11. gr.

 1. Í stað „Einkaleyfastofunnar“ í 2. mgr. 4. gr., 5. gr., 1. og 3. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. laganna kemur: Hugverkastofunnar.
 2. Í stað „Einkaleyfastofan“ í 3. mgr. 8. gr. laganna kemur: Hugverkastofan.
 3. Í stað „Einkaleyfastofunni“ í 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: Hugverkastofunni.
 4. 2. mgr. 11. gr. laganna fellur brott.

XII. KAFLI
Gildistaka.

12. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2019.

Samþykkt á Alþingi 2. maí 2019.