Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1868, 149. löggjafarþing 637. mál: innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds).
Lög nr. 59 27. júní 2019.

Lög um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, með síðari breytingum (lækkun iðgjalds).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 5. gr. b laganna:
  1. Í stað orðanna „0,225% á ári af öllum innstæðum“ kemur: 0,02% á ári af öllum innstæðum upp að 10 milljörðum kr. en 0,16% af innstæðum umfram það.
  2. Í stað orðanna „0,05625% á ársfjórðungslegum gjalddaga“ kemur: 0,005% af innstæðum upp að 10 milljörðum kr. en 0,04% af innstæðum þar umfram á ársfjórðungslegum gjalddaga.


2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2019 og koma til framkvæmda við greiðslu iðgjalds á gjalddaga 1. september 2019.

Samþykkt á Alþingi 18. júní 2019.