Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1208, 150. löggjafarþing 697. mál: almannavarnir (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila).
Lög nr. 27 31. mars 2020.

Lög um breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008, með síðari breytingum (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila).


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     Það er borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila að gegna störfum í þágu almannavarna á hættustundu. Opinberum aðilum er heimilt að fela starfsmönnum tímabundið breyttar starfsskyldur og að flytja starfsmenn tímabundið milli starfsstöðva og opinberra aðila til að sinna verkefnum sem hafa forgang á hættustundu. Starfsmenn halda óbreyttum launakjörum við slíkar aðstæður. Þó er starfsmaður undanþeginn framangreindri skyldu sé heilsufari hans, eða annars einstaklings sem hann ber ábyrgð á, svo háttað að öryggi hans og heilsu sé stefnt í sérstaka hættu með því að fela honum að gegna slíkum störfum.
     Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2021.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 30. mars 2020.