Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1209, 150. löggjafarþing 700. mál: aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (undanþága frá CE-merkingu).
Lög nr. 28 31. mars 2020.

Lög um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum (undanþága frá CE-merkingu).


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir 48. gr. getur Vinnueftirlit ríkisins, að fenginni rökstuddri beiðni, heimilað innflutning á persónuhlífum sem ekki eru CE-merktar til nota á heilbrigðisstofnunum, á starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna og fyrir viðbragðsaðila hér á landi vegna útbreiðslu COVID-19-sjúkdómsins.
     Innflytjandi persónuhlífa skv. 1. mgr. skal tryggja að hlífarnar uppfylli viðurkenndar öryggis- og heilbrigðiskröfur, svo sem viðeigandi staðla.
     Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2021.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 30. mars 2020.