Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 683, 151. löggjafarþing 412. mál: vegalög (framlenging).
Lög nr. 139 23. desember 2020.

Lög um breytingu á vegalögum, nr. 80/2007, með síðari breytingum (framlenging).


1. gr.

     Í stað ártalsins „2020“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: 2021.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 2020.