Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 1999.  Útgáfa 123b.


Lög um bann gegn jarðraski

1940 nr. 123 17. ágúst


Felld úr gildi skv. l. 44/1999, 78. gr.