Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. september 2018.  Útgáfa 148c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegsins1)

1998 nr. 43 29. maí


    1)Sjá Stjtíð. A 1998, bls. 155–156, sbr. Stjtíð. A 2005, bls. 164.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 29. maí 1998. Breytt með l. 54/2005 (tóku gildi 30. maí 2005) og l. 122/2013 (tóku gildi 14. des. 2013).