Lagasafn.  Íslensk lög 15. október 2021.  Útgáfa 151c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík1)

1970 nr. 19 6. apríl


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1937–1938.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 15. apríl 1970.