Lagasafn.  Íslensk lög 20. apríl 2022.  Útgáfa 152b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um lagagildi samnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík1)

1966 nr. 76 13. maí


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1937.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 16. júní 1966.