Lagasafn.  Íslensk lög 20. apríl 2022.  Útgáfa 152b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins1)

1968 nr. 82 31. desember


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 221.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 6. janúar 1969.