Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Áburðarverksmiðju ríkisins1)

1994 nr. 89 24. maí


    1)Sjá Stjtíð. A 1994, bls. 274–275.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 3. júní 1994.