Útgáfa 146a. Íslensk lög 1. janúar 2017

  • Lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, 2012 nr. 119 30. nóvember
    2012 nr. 119 30. nóvember/ [Lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála]1) Lagasafn. ... eftirlit er lýtur að: 1. flugmálum, 2. hafnamálum og málum sem varða sjóvarnir, 3. siglingamálum, 4. umferðarmálum ... [Samgöngustofa]1) setur reglur um gerð og búnað ökutækja, skipa og loftfara, svo og um hæfi stjórnenda
  • Umferðarlög, 1987 nr. 50 30. mars
    1987 nr. 50 30. mars/ Umferðarlög1) Lagasafn. Íslensk lög 20. janúar 2017. Útgáfa 146a. ... á við um hagi hans. ... ]1) um hald á munum.

0,22