Kaflar lagasafns: 13. Skattar og gjöld


Íslensk lög 20. apríl 2022 (útgáfa 152b).

13.a. Skattyfirvöld o.fl.

13.b. Einstakar tegundir skatta og gjalda

 • Lög um skipagjald, nr. 3 8. febrúar 2021
 • 13.c. Milliríkjasamningar um skattamál

  • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samning milli Lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, nr. 44 10. maí 1978
  • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, nr. 94 31. desember 1980
  • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Norðurlanda um aðstoð í skattamálum, nr. 46 8. maí 1990
  • Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samning um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum, nr. 74 5. júní 1996

  13.d. Skattfrelsi

  13.e. Innheimta og greiðsla skatta

  13.f. Skyldusparnaður

  • Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara, nr. 11 28. apríl 1975
  • Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveitarfélaga, nr. 20 5. maí 1976
  • Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum, nr. 3 17. febrúar 1978

  Kaflar lagasafns