Laun og starfskjör þingmanna

Laun (þingfararkaup)

Föst laun alþingismanna og ráðherra eru ákvörðuð af kjararáði, sbr. lög 130/2016, um kjararáð

Forseti Alþingis nýtur sömu launa- og starfskjara og ráðherrar, sbr. lög 88/1995, um þingfararkaup þingmanna og þingfararkostnað.