15.2.2008

Aðstoðarmenn alþingismanna

Á fundi forsætisnefndar Alþingis í dag, 15. febrúar 2008, voru afgreiddar tillögur um fyrirkomulag aðstoðarmanna alþingismanna.
 

Í tengslum við breytingar á þingsköpum Alþingis í desember sl. voru samþykktar breytingartillögur við fjárlög ársins 2008 um aukin framlög til Alþingis til að koma á og kosta störf aðstoðarmanna alþingismanna. Var annars vegar gert ráð fyrir starfi aðstoðarmanna formanna stjórnarandstöðuflokka og hins vegar starfi aðstoðarmanna þingmanna úr hinum víðfeðmu kjördæmum, Norðvestur-, Norðaustur- og Suðurkjördæmum.

Aðstoðarmenn formanna flokka verða í heilu starfi og hafa starfsaðstöðu á skrifstofum Alþingis, en aðstoðarmenn alþingismanna verða í hlutastarfi, þriðjungsstarfi, og hafa starfsaðstöðu í kjördæmunum. Þingmönnunum verður heimilt að slá sér saman um ráðningu aðstoðarmanns og hækkar þá starfshlutfallið í samræmi við það. Laun aðstoðarmanna verða hlutfall af þingfararkaupi.

Aðstoðarmennirnir verða ráðnir eftir tillögu viðkomandi alþingismanna en skrifstofa Alþingis mun sjá um alla launaumsýslu og gerð ráðningarsamninga. Ráðningartímabil verður að hámarki til loka kjörtímabils hverju sinni.

Aðstoðarmennirnir munu vinna eftir fyrirmælum alþingismannanna. Þeir fá jafnframt greiðslu fyrir útlögðum kostnaði eftir nánari reglum.

Aðstoðarmennirnir verða ekki opinberir starfsmenn en áskilið er að farið verði eftir sömu almennu hæfisskilyrðum og gilda um opinbera starfsmenn. Enn fremur eru settar skorður við skyldmennaráðningum.

Ríkisendurskoðun verður falið að hafa á hendi endurskoðun og eftirlit með greiðslum til aðstoðarmanna.

Reglur um aðstoðarmenn alþingismanna munu öðlast gildi frá og með 1. mars 2008 og verða þá birtar á heimasíðu Alþingis.