14.5.2007

Alþingismenn kjörnir 12. maí 2007

Alþingismenn kjörnir 12. maí 2007
(skv. upplýsingum sem fyrir liggja):

 

Fyrir Framsóknarflokk:

Birkir J. Jónsson
Bjarni Harðarson
Guðni Ágústsson
Höskuldur Þórhallsson
Magnús Stefánsson
Siv Friðleifsdóttir
Valgerður Sverrisdóttir

Fyrir Frjálslynda flokkinn:

Grétar Mar Jónsson
Guðjón A. Kristjánsson
Jón Magnússon
Kristinn H. Gunnarsson

Fyrir Samfylkinguna:

Ágúst Ólafur Ágústsson
Árni Páll Árnason
Ásta R. Jóhannesdóttir
Björgvin G. Sigurðsson
Einar Már Sigurðarson
Ellert B. Schram
Guðbjartur Hannesson
Gunnar Svavarsson
Helgi Hjörvar
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Jóhanna Sigurðardóttir
Karl V. Matthíasson
Katrín Júlíusdóttir
Kristján L. Möller
Lúðvík Bergvinsson
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
Þórunn Sveinbjarnardóttir
Össur Skarphéðinsson

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn:

Arnbjörg Sveinsdóttir
Ármann Kr. Ólafsson
Árni Johnsen
Árni M. Mathiesen
Ásta Möller
Birgir Ármannsson
Bjarni Benediktsson
Björk Guðjónsdóttir
Björn Bjarnason
Einar K. Guðfinnsson
Einar Oddur Kristjánsson
Geir H. Haarde
Guðfinna S. Bjarnadóttir
Guðlaugur Þór Þórðarson
Illugi Gunnarsson
Jón Gunnarsson
Kjartan Ólafsson
Kristján Þór Júlíusson
Ólöf Nordal
Pétur H. Blöndal
Ragnheiður E. Árnadóttir
Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Sigurður Kári Kristjánsson
Sturla Böðvarsson
Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Fyrir Vinstri hreyfinguna grænt framboð:

Atli Gíslason
Álfheiður Ingadóttir
Árni Þór Sigurðsson
Jón Bjarnason
Katrín Jakobsdóttir
Kolbrún Halldórsdóttir
Steingrímur J. Sigfússon
Þuríður Backman
Ögmundur Jónasson