Niðurstöður efnisorðaleitar

fiskveiðistjórnun


120. þing
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga). 225. mál þskj. 306 12.-14. og 63. gr.
  -> sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar (frv. samgn.). 357. mál
  -> samningur um víðförula fiskstofna. 538. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar. 249. mál