Niðurstöður efnisorðaleitar

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins


121. þing
  <- 121 dýralæknir fisksjúkdóma
  <- 121 fangaverðir
  <- 121 Fangelsismálastofnun
  <- 121 forstöðumenn fangelsa
  <- 121 héraðsdómarar
  <- 121 héraðslæknar og héraðshjúkrunarfræðingar/héraðshjúkrunarkonur
  <- 121 Lögregluskóli ríkisins
  <- 121 lögreglustjórinn og varalögreglustjórinn í Reykjavík
  -> málefni fatlaðra (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.). 228. mál
  <- 121 rannsóknarlögreglustjóri og vararannsóknarlögreglustjóri
  <- 121 ríkislögreglustjóri og lögreglustjóri í Reykjavík
  <- 121 ríkisskattstjóri
  <- 121 ríkistollstjóri, tollstjórinn í Reykjavík og tollverðir
  -> sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.). 251. mál 7.-9. gr.
  -> sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 189. mál þskj. 210 74.-76. gr., þskj. 992 13.-14. gr.
  <- 121 skattrannsóknastjóri
  <- 121 skattstjórar
  <- 121 sýslumenn
  <- 121 vararíkislögreglustjóri
  <- 121 yfirdýralæknir, héraðsdýralæknar og dýralæknir fisksjúkdóma
  <- 121 yfirskattanefndarmenn