Niðurstöður efnisorðaleitar

sjávarútvegur


123. þing
  -> aðgerðir vegna tekjumissis grásleppusjómanna. 168. mál
  -> aðstoð við smábátaútgerð. 167. mál
  -> afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða (athugasemdir um störf þingsins). B-209. mál
  -> afkoma Þróunarsjóðs sjávarútvegsins. 118. mál
  -> aflaheimildir dagróðrabáta (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-306. mál
  -> atvinnumál á Breiðdalsvík (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-249. mál
  <- 123 atvinnuvegir
  -> áhrif af afnámi línutvöföldunar. 159. mál
  -> áhrif hvalveiðibanns. 50. mál
  -> áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-46. mál
  -> álitsgerð Sigurðar Líndals um 3. gr. laga um stjórn fiskveiða. 423. mál
  -> breyting á lögum um stjórn fiskveiða (um fundarstjórn). B-154. mál
  -> dagskrártillaga (athugasemdir um störf þingsins). B-343. mál
  -> dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða (umræður utan dagskrár). B-138. mál
  -> dragnótaveiðar í Faxaflóa. 535. mál
  -> endurskoðun laga um stjórn fiskveiða (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-246. mál
  -> fiskveiðistjórnarkerfi og staða fiskstofna. 314. mál
  -> fjöldi starfsmanna sem vinna við fiskveiðistjórnunarkerfið. 93. mál
  -> formennska í sjávarútvegsnefnd (athugasemdir um störf þingsins). B-151. mál
  -> framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar. 100. mál
  -> frumvarp um stjórn fiskveiða, 571. mál (um fundarstjórn). B-332. mál
  -> færsla aflaheimilda. 329. mál
  -> hrefnuveiðar. 28. mál
  -> hvalveiðar. 92. mál
  -> kosning nefndar eftir dóm Hæstaréttar (stjórn fiskveiða). 335. mál
  -> kræklingarækt. 241. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (gildistaka EES-reglna). 77. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra). 334. mál
  -> rannsóknir á kóröllum og svömpum. 99. mál
  -> samdráttur í rækjuveiðum og viðbrögð stjórnvalda (umræður utan dagskrár). B-264. mál
  -> sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni. 140. mál
  -> sjávarútvegsnám (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-104. mál
  -> sjávarútvegur Íslendinga - þróun, staða og horfur. 616. mál
  -> skemmdir á hafsbotni af völdum veiðarfæra (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-42. mál
  -> smábátaútgerð. 166. mál
  -> SR-mjöl. 191. mál
  -> staða sjávarútvegsbyggða og kvótalítilla útgerða. 566. mál
  -> staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen. 573. mál
  -> stjórn fiskveiða (færsla veiðileyfis). 248. mál
  -> stjórn fiskveiða (réttur til handfæra). 326. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.). 343. mál
  -> stjórn fiskveiða (viðbótarúthlutun aflaheimilda 1998-99). 571. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta). 612. mál
  -> stjórnarskipunarlög (nytjastofnar í hafi). 174. mál
  -> umræða um málefni sjávarútvegsins (athugasemdir um störf þingsins). B-356. mál
  -> umræður um sjávarútvegsmál (athugasemdir um störf þingsins). B-350. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (grásleppa sem meðafli). 303. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (grásleppuveiðar). 344. mál
  -> viðbrögð Alþingis við dómi Hæstaréttar um stjórn fiskveiða (athugasemdir um störf þingsins). B-144. mál
  -> vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða (athugasemdir um störf þingsins). B-199. mál
  -> vöxtur fiskstofna. 208. mál
  -> þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu. 242. mál