Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


123. þing
  -> aðstaða fyrir ferðafólk í skóglendum ríkisins. 461. mál
  -> almenn hegningarlög (umhverfisbrot). 514. mál
  -> arðsemismat. 247. mál
  -> áhrif hvalveiðibanns. 50. mál
  -> áhrif Nesjavallavirkjunar á lífríki Þingvallavatns. 551. mál
  -> áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-46. mál
  -> álver á Keilisnesi og virkjanir vegna þess. 574. mál
  -> beiðni um skýrslu (athugasemdir um störf þingsins). B-279. mál
  -> bifreiðaumferð og losun gróðurhúsalofts á Reykjanesbraut. 273. mál
  -> bæklingur ríkisstjórnarinnar um hálendi Íslands (umræður utan dagskrár). B-270. mál
  -> frestun undirritunar Kyoto-bókunarinnar (athugasemdir um störf þingsins). B-287. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum. 76. mál
  -> fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar (umræður utan dagskrár). B-299. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga). 526. mál
  -> hreinsun jarðvegs á Nickel-svæðinu. 138. mál
  -> íslenski hrafnastofninn. 556. mál
  -> kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi. 327. mál
  -> landbrot á Suðurlandi. 156. mál
  -> landgræðsla (innfluttar plöntur). 111. mál
  -> landshlutabundin skógræktarverkefni. 484. mál
  -> lausaganga búfjár. 287. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda frá flugvélum og stóriðju. 267. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum af stækkun Járnblendiverksmiðjunnar. 82. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar. 14. mál
  -> mengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkja. 325. mál
  -> náttúruvernd (landslagsvernd). 84. mál
  -> náttúruvernd (heildarlög). 528. mál
  -> orka fallvatna og nýting hennar. 181. mál
  -> orkunýtnikröfur. 473. mál
  -> PCB-mengun. 563. mál
  -> raforkuver (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir). 471. mál
  -> rannsóknir á kóröllum og svömpum. 99. mál
  -> rannsóknir á rjúpnastofninum á Suðvesturlandi. 307. mál
  -> rannsóknir á vetrarafföllum rjúpu. 341. mál
  -> sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni. 140. mál
  -> sjálfbær orkustefna. 12. mál
  -> skemmdir á hafsbotni af völdum veiðarfæra (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-42. mál
  -> skógrækt og skógvernd (heildarlög). 483. mál
  -> svæðisskipulag fyrir miðhálendið. 358. mál
  -> takmarkanir á notkun nagladekkja. 288. mál
  -> tilraunaveiðar á ref og mink í friðlandinu á Hornströndum. 458. mál
  -> undirritun Kyoto-bókunarinnar. 41. mál
  -> undirritun Kyoto-bókunarinnar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-304. mál
  -> undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires (umræður utan dagskrár). B-135. mál
  -> úttekt á hávaða- og hljóðmengun. 65. mál
  -> Vatnajökulsþjóðgarður. 16. mál
  -> verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess. 576. mál
  -> vistvæn ökutæki. 299. mál
  -> þjóðgarðurinn á Þingvöllum (heildarlög). 560. mál