Niðurstöður efnisorðaleitar

vegir


126. þing
  -> búfjárhald og forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa). 298. mál
  -> bætt umferðaröryggi á þjóðvegum. 528. mál
  -> einbreiðar brýr. 358. mál
  -> einbreiðar brýr. 374. mál
  -> endurgerð brúar yfir Ströngukvísl. 398. mál
  -> fjárframlög til vegagerðar og 3. umr. fjárlaga (um fundarstjórn). B-178. mál
  -> fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur). 283. mál
  -> fjáröflun til vegagerðar og álögur á landflutninga. 143. mál
  -> fjöldi og orsakir umferðarslysa á Reykjanesbraut. 377. mál
  -> flutningur eldfimra efna. 212. mál
  -> flutningur hættulegra efna um jarðgöng. 93. mál
  -> framkvæmd vegáætlunar 2000. 741. mál
  -> framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut. 373. mál
  -> frestun vegaframkvæmda (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-189. mál
  -> frestun vegaframkvæmda. 724. mál
  -> hjólreiðamenn á Reykjanesbraut. 490. mál
  -> klæðningarverkefni hjá Vegagerðinni. 537. mál
  -> kostnaður við lýsingu vega á Reykjanesi. 213. mál
  -> landsvegir á hálendi Íslands. 52. mál
  -> rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys. 266. mál
  <- 126 samgöngur
  -> steinsteypa til slitlagsgerðar. 535. mál
  -> stytt landleið milli Reykjavíkur og Akureyrar. 721. mál
  -> tillögur vegsvæðanefndar. 713. mál
  -> tvöföldun Reykjanesbrautar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-188. mál
  -> umferðarframkvæmdir í Reykjavík (umræður utan dagskrár). B-59. mál
  -> umferðaröryggi á Suðurlandsvegi. 443. mál
  -> úrskurður um vega- og brúarframkvæmdir í Fljótsdal. 315. mál
  -> varanlegar samgöngubætur á Vestfjörðum. 47. mál
  -> Vegagerðin. 363. mál
  -> vegalög (vegir að sumarbústaðahverfum). 462. mál
  -> vegamálun hjá Vegagerðinni. 538. mál
  -> vegasamband á Breiðamerkursandi. 203. mál
  -> vegurinn yfir Möðrudalsöræfi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-190. mál
  -> verð á mölun steinefna fyrir Vegagerðina. 536. mál
  -> öryggi vegfarenda á Norðfjarðarvegi. 661. mál