Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


126. þing
  -> alþjóðleg viðskiptafélög. 37. mál
  -> arðgreiðslur og einkahlutafélög. 71. mál
  <- 126 atvinnuvegir
  -> ársreikningar (ársreikningaskrá). 685. mál
  -> 126 bankar
  -> breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta). 445. mál
  -> börn og auglýsingar. 459. mál
  -> dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum (breyting ýmissa laga). 8. mál
  -> eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga). 522. mál
  -> endurskoðun viðskiptabanns á Írak. 7. mál
  -> félög og fyrirtæki sem skráð eru á Verðbréfaþingi. 141. mál
  -> framleiðsla og sala áburðar. 218. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar). 232. mál
  -> hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn). 122. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög. 70. mál
  -> hönnun (heildarlög). 505. mál
  -> innflutningur á nautakjöti. 394. mál
  -> innflutningur á nautakjöti. 399. mál
  -> innflutningur gæludýrafóðurs. 439. mál
  -> innflutningur hvalaafurða. 421. mál
  -> innflutningur kjöts á frísvæði. 393. mál
  -> kaup ríkisstofnana á ráðgjöf og annarri sérfræðiþjónustu. 694. mál
  -> lækningatæki. 254. mál
  -> neytendalán (upplýsingaskylda seljenda). 90. mál
  -> opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur). 670. mál
  -> orð forseta um Samkeppnisstofnun (athugasemdir um störf þingsins). B-570. mál
  -> rafrænar undirskriftir. 524. mál
  -> rammasamningar Ríkiskaupa. 693. mál
  -> reglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðir. 400. mál
  -> reikningsskil og bókhald fyrirtækja. 691. mál
  -> réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur). 573. mál
  -> samkeppni olíufélaganna. 18. mál
  -> samningar um sölu á vöru milli ríkja. 429. mál
  -> samningur um opinber innkaup. 565. mál
  -> samvinnufélög (innlánsdeildir). 449. mál
  -> samvinnufélög (rekstrarumgjörð). 448. mál
  -> siðareglur í viðskiptum á fjármagnsmarkaði. 121. mál
  -> skipan opinberra framkvæmda (heildarlög). 671. mál
  -> skýrsla um stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi (um fundarstjórn). B-587. mál
  -> smásala á tóbaki. 14. mál
  -> staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu (umræður utan dagskrár). B-168. mál
  -> stimpilgjald (lækkun gjalds). 679. mál
  -> stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi (umræður utan dagskrár). B-575. mál
  -> tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum). 683. mál
  -> tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.). 345. mál
  -> tóbaksverð og vísitala. 16. mál
  -> tryggingarskilmálar vátryggingafélaga. 740. mál
  -> umboðsmaður neytenda. 442. mál
  -> útboðsstefna ríkisins til eflingar íslenskum iðnaði. 487. mál
  -> Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald). 324. mál
  -> úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-30. mál
  -> vátryggingarsamningar (slysa- og sjúkratryggingar). 460. mál
  -> verð á grænmeti (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-467. mál
  -> verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti). 233. mál
  -> verðbréfaviðskipti, rafræn eignarskráning verðbréfa og hlutafélög (safnskráning). 368. mál
  -> verðmyndun á grænmeti (athugasemdir um störf þingsins). B-503. mál
  -> verðmyndun á grænmeti (athugasemdir um störf þingsins). B-561. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (smásala í matvöruverslunum). 390. mál
  -> viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði (umræður utan dagskrár). B-453. mál
  -> viðskiptahalli. 351. mál
  <- 126 viðskipti
  -> viðskipti og samningar um gagnaflutninga og önnur tölvusamskipti. 30. mál
  -> vopnalög (skoteldar). 326. mál
  -> vöruverð á landsbyggðinni. 629. mál
  -> þingmannanefnd EFTA og EES 2000. 519. mál