Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar


127. þing
  -> aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum (athugasemdir um störf þingsins). B-191. mál
  -> aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum (athugasemdir um störf þingsins). B-197. mál
  -> 127 aðgengi að upplýsingum
  -> Árósasamningurinn. 174. mál
  -> breiðbandsvæðing landsins. 696. mál
  -> brottvikning starfsmanns Landssímans (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-353. mál
  -> fangelsi og fangavist (vinnsla persónuupplýsinga). 639. mál
  <- 127 fjarskipti
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 403. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 473. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 474. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 475. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 476. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 477. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 478. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 479. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 480. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 481. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 482. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 536. mál
  -> flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land. 537. mál
  -> fullgilding Árósasamningsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-327. mál
  -> fundargerðir stjórna og ráða á vegum ríkisvaldsins. 355. mál
  -> gagnagrunnar um náttúru landsins og náttúrufarskort. 254. mál
  -> heimildir til sölu og kaupa á eignum í fjárlögum fyrir árið 2001. 345. mál
  -> hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga). 522. mál
  -> 127 hluthafaskrá endurskoðendafyrirtækja
  -> kostnaður við niðurflutning gagna af netinu. 305. mál
  -> loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.). 252. mál
  -> milliliðalaust lýðræði. 144. mál
  -> náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.). 159. mál
  -> 127 netið
  <- 127 netið
  -> persónuskrár. 346. mál
  -> persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun o.fl.). 653. mál
  -> rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur). 489. mál
  -> reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar (umræður utan dagskrár). B-114. mál
  -> rekstur vélar Flugmálastjórnar (athugasemdir um störf þingsins). B-86. mál
  -> sala ríkisjarða. 65. mál
  -> samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök. 38. mál
  -> samtenging sjúkraskráa. 99. mál
  -> skráning í þjóðskrá. 658. mál
  -> starfslokasamningar hjá Landssímanum. 395. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-102. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-117. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-343. mál
  <- 127 tölvu- og upplýsingamál
  -> umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans (athugasemdir um störf þingsins). B-339. mál
  -> upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga. 277. mál
  -> upplýsingaskylda ráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-151. mál
  -> úrskurður forseta (um fundarstjórn). B-190. mál
  -> útbreiðsla ADSL-þjónustu. 241. mál
  -> verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti). 363. mál
  -> vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga (athugasemdir um störf þingsins). B-198. mál
  -> yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs (athugasemdir um störf þingsins). B-360. mál
  -> þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög). 521. mál
  -> þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis. 671. mál