Niðurstöður efnisorðaleitar

bandormur (breyting ýmissa laga)


127. þing
  -> almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.). 359. mál
  -> almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.). 494. mál
  -> breyting á ýmsum lögum á orkusviði. 674. mál
  -> brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.. 564. mál
  -> dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum (breyting ýmissa laga). 609. mál
  -> fjárreiður ríkisins (Fjársýsla). 581. mál
  -> framkvæmd meðlagsgreiðslna (breyting ýmissa laga). 391. mál
  -> lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga). 385. mál
  -> nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga). 672. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga). 348. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.). 114. mál
  -> tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.). 582. mál
  -> Umhverfisstofnun. 711. mál
  -> vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). 31. mál
  -> virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). 580. mál