Niðurstöður efnisorðaleitar

sameiginlega EES-nefndin


127. þing
  -> breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA). 622. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.). 623. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 321. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 636. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur). 651. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. (EES-reglur). 669. mál
  -> rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur). 454. mál
  -> rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur). 489. mál
  -> réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög). 629. mál
  -> samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð). 596. mál