Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


130. þing
  -> aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur). 402. mál
  -> almannatryggingar (meðlög, EES-reglur). 966. mál
  -> ársreikningar (matsreglur, EES-reglur). 427. mál
  -> ársreikningar (reikningsskilastaðlar, EES-reglur). 973. mál
  -> breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni). 324. mál
  -> breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru). 332. mál
  -> breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu). 360. mál
  -> breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil). 869. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga). 481. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti). 651. mál
  -> breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum). 611. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar). 359. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög). 961. mál
  -> EES-reglur um bifreiðar. 839. mál
  -> einkaleyfi (EES-reglur, líftækni). 303. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (sæfiefni, EES-reglur). 877. mál
  -> 130 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 130 Evrópska efnahagssvæðið
  dh: Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki). 338. mál
  -> Evrópska efnahagssvæðið og íslenskur vinnumarkaður. 345. mál
  -> Evrópufélög (EES-reglur). 203. mál
  -> félagslegt réttlæti á vinnumarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-406. mál
  -> fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.). 550. mál
  -> flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur). 947. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 551. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2003. 586. mál
  -> frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar). 736. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald). 343. mál
  -> jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. 747. mál
  -> Landsnet hf.. 737. mál
  -> lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga). 111. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (búseta, EES-reglur). 314. mál
  -> lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.). 463. mál
  -> Norðurlandasamningur um almannatryggingar. 948. mál
  -> raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.). 740. mál
  -> samkeppnislög (beiting samkeppnisreglna EES-samningsins). 882. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.). 480. mál
  -> starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur). 411. mál
  -> stefna Íslands í alþjóðasamskiptum. 114. mál
  -> tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur). 410. mál
  -> umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.). 464. mál
  -> upptaka gerða í EES-samninginn. 982. mál
  -> 130 utanríkismál
  -> útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.). 749. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur). 342. mál
  -> yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.). 613. mál
  -> öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið). 734. mál